Föreläsningar med Peter Ahlborg

Föreläsningar med Peter Ahlborg

Peter Ahlborg, 45, håller känslosamma och inspirerande föreläsningar om de många
motgångar han har haft i sitt liv. Tidigare var Peter hemlös under sju år samtidigt som
han tog hand om sin dotter Josefine.

Han var hemlös från 2007-2014, innan han i november 2014 fick sin första egna lägenhet på 20 år.
Innan dess bodde han på sammanlagt 27 olika ställen.

Han bodde på korttids-kontrakt i andrahand, vandrarhem, härbärgen och under kortare perioder i
tält och i trappuppgångar när det var som värst. Peter berättar med egna ord hur det är att leva som
hemlös i bostadsbristens Sverige.

Peter säljer sedan tre år tillbaka de hemlösas Tidning Faktum. Där får han chansen att prata och
diskutera frågor som berör hemlösheten och bostadsbristen med de människor som köper tidningen.
Han diskuterar med runt fem tusen människor varje år.

Peter har även varit beroende av alkohol under stora delar av sitt liv. Sedan åtta år tillbaka är
Peter nykterist.

Peter är känd för att ha medverkat i TV-programmet IDOL 2014 och 2015. Där berättade han om
sitt liv som hemlös.

Peter är även musiker, kompositör, dokumentärfilmare, journalist och fotograf. Han driver även
bloggen, Fy fan vad jag hatar soc, www.fyfanvadjaghatarsoc.se

Peter berättar om sitt liv för att kunna hjälpa andra människor att ta vara på sina talanger och
förverkliga sina drömmar. Trots många motgångar så är allt i livet möjligt.

– Det som hjärnan kan tänka ut kan också i praktiken omsättas till handling, säger han.

Peter Ahlborg talar om
Hur det känns att vara hemlös och bo i tält och samtidigt ta hand om sin dotter. Under sju år var
Peter hemlös. Han bodde på sammanlagt 27 olika boenden. Vandrarhem, andrahandslägenheter
och på härbärgen. När det var som värst bodde han i tält och i trappuppgångar.

Hur dagens bostadsbrist leder till att många människor mår psykiskt dåligt – inte minst barn som
allt oftare tvingas att bo på vandrarhem och korta lägenhets-kontrakt – utan att få hjälp från samhället.

Att dagens bostadsbrist är större än någonsin. Med hjälp av siffror och fakta får du insikt i en
havererande bostadspolitik som har varat under de senaste 20 åren.

Hur det känns att bli sviken av sina föräldrar. Peter blev psykiskt misshandlad av sina föräldrar under
sin uppväxt. Det slutar med att föräldrarna byter lås så att Peter inte kommer in i föräldrarnas lägenhet.

Hur det känns att vara utbränd. När det var som värst hade Peter en sådan yrsel att han inte kunde gå
mer än 100 meter innan han trodde att han skulle ramla ihop i en hög. Det slutade med att Peter blir
så orkeslös så att han inte orkar gå upp ur sängen. Han drabbas av djup depression och stressymptom.
Peter slutar att bry om sig själv och sin hygien.

Hur hans idoler i rockgruppen Kiss hjälpte honom att överleva sina motgångar. Gruppen hjälpte
Peter att tänka positiva tankar och ge det sargade tonårs-hjärtat självförtroende. ”Efter att jag träffat
Gene Simmons i Kiss på deras presskonferens 1988 i Stockholm fick jag ett så stort självförtroende
att jag visste att jag kan bli allt jag vill i livet”, säger Peter Ahlborg.

Hur du förvandlar motgångar till framgång.

Hur du sätter upp mål och genomför dem.

Hur gör du gör för att bli av med ett beroende. Under mer än 15 år hade Peter alkohol problem.
Sedan den 30 april 2007 är han nykterist.

 

Bakgrund
Peter Ahlborg är född i Norrköping den 15 april 1969. Han är det enda barnet. Hans pappa var
arbetsnarkoman och enäggstvilling och jobbade inom verkstads- och konfektyrindustrin.
Mamman Ingrid var äldst av sju syskon, vilket medförde att hon enligt egen utsago redan
tagit hand om sex barn innan sin son Peter föddes.

Mamman Ingrid jobbade inom hemtjänsten där hon med tiden blev utbränd. Mamman var
oerhört pedantisk. Vilket fick till följd att hon ofta tjata på sin son på småsaker.

Peter har växt upp i en familj där föräldrarna inte älskade varandra – vilket gick ut över sonen.
Peter blev psykiskt misshandlad av sina föräldrar under sin uppväxt.

Mamman och pappan skiljer sig när Peter är 15 år

Peter bor växelvis hos föräldrarna som han får sämre och sämre kontakt med. Konflikter med båda
föräldrarna. Både mamma och pappa är stränga och konservativa.

Peters skolgång går dåligt, efter att gått mediokert fram till sjätte klass. I sjuan börjar Peter skolka
i stor skala. Vilket tilltar ännu mer i åttan och nian – där Peter knappt är mer än några dagar då och då.

Peter börjar ägna sig åt snatteri, vilket följs av inbrott i skolor, företag, villor och bostäder samt
bilinbrott och skadegörelse.

Peter börjar spela i många lokala punkgrupper som han uppträder med runt omkring i Norrköping.
Mest övar de i rivningskåkarna på Kungsgatan i Norrköping under mitten av 80-talet.

Hans stora frustration får han upplopp för i rivningskåkarna där Peter och hans vänner slår sönder
stora delar av inredning i rivningskåkarna och kastar ut allt genom fönstren eftersom de känner
sig svikna av sina föräldrar och av samhället.

 

Peter Ahlborgs motto:
Allt är möjligt. Inget är omöjligt. Det andra framgångsrika människor har gjort kan du göra minst
lika bra.

 

Sådan är Peter Ahlborg som talare
Ingen människa kan undgå att bli berörd när Peter berättar om sitt tragiska livsöde – som innehåller
så många motgångar. Men hur kan en människa vara så positiv när man har gott igenom så många
motgångar?

Peter berättar hur hans idoler i rockgruppen Kiss hjälpte honom att utstå den smärta som föräldrarna
skapa i hans sargade tonårs hjärta när han blev övergiven av sina föräldrar – när de kasta ut honom
från sitt hem.

Numera är rockgruppen Kiss en av hans främsta inspiratörer för att förverkliga sina drömmar.

Peter berättar om sitt liv för att kunna hjälpa andra människor att ta del av sina talanger och
förverkliga sina drömmar. Trots många motgångar så är allt möjligt i livet. Det som hjärnan
kan tänka ut kan också i praktiken omsättas till handling.

Peter Ahlborg

 

Boka en Föreläsning med Peter Ahlborg
Kontakta Peter Ahlborg för bokning på epost: peter.ahlborg@gmail.com